Outdoor life

Aktualności

Streg
Powołanie Polskiego Konsorcjum Energetycznego Wykorzystania Gazu Składowiskowego02-04-2014
Streg


Członkowie konsorcjum: Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Hedeselskabet Sp.z o.o., Emipro Sp. z o.o. oraz Vireo Energy Polska Sp. z o.o. Celem działania Konsorcjum jest podejmowanie działań zmierzających do efektywnego energetycznie zagospodarowania gazu składowiskowego.