Nature

Zarząd Enricom Sp. z o.o.

  • Klaus Astrup Nielsen – Prezes Zarządu, Dyrektor spółki Dalgasgroup A/S 
  • Bent Simonsen – Wicerezes Zarządu, CFO spółki Dalgasgroup A/S

 

 Klaus Astrup  Bent_Simonsen_1 
Klaus Astrup Nielsen
Prezes Zarządu
Bent Simonsen
Wiceprezes Zarządu