Nature

Zarząd Enricom Sp. z o.o.

  • Klaus Astrup Nielsen – Prezes Zarządu, Dyrektor spółki Dalgasgroup A/S
  • Bent Simonsen – Wicerezes Zarządu, CFO spółki Dalgasgroup A/S
  • Lars Johansson – Członek Zarządu, CEO spółki Dalgasgroup A/S

 

 Klaus Astrup
 Bent_Simonsen_1
Klaus Astrup Nielsen
Prezes Zarządu
Bent Simonsen
Wiceprezes Zarządu

 LJO_web_190

Lars Johansson
Członek Zarządu