Landfill well

The primary part od the landfill gas plant

System zbiorczy biogazu

System pozyskiwania gazu składa się odpowiedniej ilości studni gazowych odwierconych w bryle składowiska odpadów i służących do ekstrakcji biogazu powstającego w procesach fermentacyjnych. Studnie gazowe rozmieszczone są na obszarze składowiska w taki sposób aby zapewnić pokrycie całej jego powierzchni systemem odgazowania. Ekstrahowany biogaz przesyłany jest następnie systemem rurociągów ssących do modułu ssąco pompującego a dalej do modułu kogeneracyjnego CHP.

Istotną cechą całego systemu odgazowania  jest możliwość indywidualnej regulacji ilości pozyskiwanego gazu z każdej studni co wpływa na optymalizację procesu odgazowania składowiska.


Well