Nature

Duńskie korzenie

Struktura własności

Enricom Sp. z o.o. w 100% należy do duńskiej spółki Dalgasgroup A/S

dalgas
Dalgasgroup należy do konsorcjum Hedeselskabet mającego status fundacji. Hedeselskabet posiada ponad pół miliarda koron duńskich własnego kapitału. Spółka ma roczny obrót 1.3 miliarda koron duńskich i liczy ponad 1,100 zatrudnionych pracowników.

Dalgasgroup realizuje jego misję w granicach obszarów natury i środowiska naturalnego przez swoją działalność oraz współwłasność przedsiębiorstw zależnych takich jak HedeDanmark(www.hededanmark.com) i Orbicon (www.orbicon.com). Mamy podobne cele poprzez nasze udziały w Xergi (www.xergi.com) i polskich instalacjach pozyskiwania gazu wysypiskowego. Spółka zarządza również znaczną ilością obszarów leśnych.

Organisationsdiagram_UK
Read more about Dalgasgroup on www.dalgasgroup.com