Landfill

Instalacja gazowa w Sosnowcu

Sosnowiec

Zakład Utylizacji Gazu o mocy produkcyjnej 802 kW energii elektrycznej i 1 MW cieplnej został założony w 2000 roku.

Energia elektryczna sprzedawana jest spółce TAURON Sprzdaż a ciepło Zakładom Energetyki Cieplnej.

Gmina i Miasto Sosnowiec w ścisłej współpracy z naszą firmą rozwija wyposażenie instalacji na składowisku odpadów tak by zapewnić jego maksymalne odgazowanie.