Landfill with well

Gas extraction - the concept

Pozyskiwanie gazu

Zakłady Pozyskiwania Gazu Wysypiskowego składają się z niżej wymienionych elementów (kliknij rysunek po prawej stronie przedstawiający schemat instalacji):

  • System pozyskiwania gazu składa się z pewnej ilości studni do pozyskiwania gazu wywierconych w bryle wysypiska wraz z niezbędnymi gazociągami ssącymi
  • Moduł gazowy - specjalnie przystosowany kontener, w którym wydobywany gas jest oczyszczany i kompresowany.
  • Linia transmisyjna pomiędzy modułem gazowym a modułem CHP
  • Moduł CHP, który jest właściwie skonteneryzowanym standardowym silnikiem gazowym wraz z oprzyrządowaniem
  • System montorowania i zarządzania systemem
  • Stacja transformatorowa
  • Linia przesyłu ciepła do konsumenta końcowego lub klienta. 

Landfill gas schema

Landfill