Landfill well

Zrównoważone rozwiązania środowiskowe

Metan

Metan ulatniający się z wysypisk śmieci w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Hedeselskabet pozyskuje ten gaz, który jest następnie spalany i wykorzystywany w produkcji energii.

Poprzez swoją działalność Hedeselskabet Sp. z o.o. zapobiega emisji metanu do atmosfery, co ogranicza skutki globalnego ocieplenia.

W latach 2007-2012 Hedeselskabet Sp. z o.o. przewiduje uzyskać łączną redukcję emisji metanu w wysokości odpowiadającej 620 000 ton CO2. Ilość ta może być porównana do rocznej emisji CO2 z ok. 15 000 duńskich gospodarstw domowych.

Projekt Wspólnych Wdrożeń

Znaczna część redukcji emisji dwutlenku węgla będzie przekazana Duńskiej Agencji Energetycznej w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń.

Celem Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń, wprowadzonego w art. 6 Protokołu z Kioto, jest wspólna realizacja projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej.

Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń jest oparty na różnych potrzebach redukcji kosztów w poszczególnych krajach. Kraj inwestora (w naszym przypadku jest to Dania) zmniejsza swoje koszty redukcji poprzez zakup jednostek redukcji emisji (ERU), podczas gdy kraj gospodarza (Polska) zyskuje z nowo wprowadzonych technologii oraz w wyniku zredukowania emisji CO2.

W 2008 r. Hedeselskabet Sp. z o.o. była jedną z pierwszych firm, które uzyskały zgodę zarówno przez rząd duński jak i polski na działania zmierzające do realizacji projektu Wspólnych Wdrożeń w ramach Protokołu z Kioto. Od tej pory Hedeselskabet Sp. z o.o. może wytwarzać i sprzedawać jednostki redukcji emisji CO2 (ERU) do Danii.

W 2009 r. nastąpiła pierwsza w historii firmy i pierwsza w Polsce sprzedaż jednostek redukcji emisji w ramach Projektu Wspólnych Wdrożeń.
Nature