Landfill well

The combined heat and power plant

Moduł CHP

Moduł CHP jest połączeniem ciepłowni i elektrowni w jednym.

Gaz z wysypiska jest dostarczany do modułu CHP gdzie reduktory gazowe obniżają jego ciśnienie zanim zostanie dostarczony do silnika.

Kontrola silnika i większości dodatkowych urządzeń jest monitorowana przez system automatyki przemysłowej opartej na sterownikach PLC oraz systemu SCADA umożliwiającego zdalną kontrolę procesu.

Energia elektryczna produkowana jest przez generator sprzężony z silnikiem gazowym.

Ciepło z procesu utylizacji biogazu jest odzyskiwane za pomocą wymienników ciepła zainstalowanych przy układach spalin oraz chłodzenia silnika.

Moduł CHP