Landfill

Instalacje

Instalacje

Enricom Sp. z o.o. obecnie zarzadza trzema zakładami utylizacji biogazu. Nasze instalacje zlokalizowane są w Łubnej (gm. Góra Kalwaria), Sosnowcu oraz Łęgajnach kolo Olsztyna. Wszystkie nasze zakłady przetwarzają biogaz składowiskowy na energię elektryczną i cieplną.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w Polsce oparta na utylizacji gazu składowiskowego zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.