Nature

Przedsiębiorstwo Hedeselskabet zostało założony ponad 140 lat temu

Historia

Spółka Enricom (dawniej Hedeselskabet Sp. z o.o.) została powołana przez duńską spółkę Hedeselskabet w 1993 roku w celu budowania i eksploatacji instalacji pozyskiwania gazu wysypiskowego w Polsce a tym samym rozwijania działań mających na celu ochronę środowiska.

W trakcie swojego istnienia i działalności w Polsce Enricom Sp. z o.o. zyskała ogromną wiedzę biznesową w największym z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z położeniem geograficznym naszego kraju i jego ogromnego potencjału Polska jest oczywistym celem dla Hedeselskabet.

Poprzez bardzo specyficzną naturę duńskiej spółki macierzystej, Enricom Sp. z o.o. miała możliwość by rozwinąć swoją działalność zgodnie z zasadami rynku polskiego.

Od wybudowania "pod klucz" dla inwestora zewnętrznego pierwszej instalacji w Toruniu w 1995 roku do zbudowania i zarządzania własnymi instalacjami w Łęgajnach w 1998, Sosnowcu i Łubnej (2000), Enricom Sp. z o.o. stała się wiodącą spółką w odgazowywaniu składowisk odpadów w Polsce.

Porównując sposób odgazowywania składowisk odpadów w Polsce i Danii, najbardziej znaczącą różnicą jest fakt, że w Polsce spółka odgazowuje składowiska będące wciąż na etapie eksploatacji. W Danii odgazowujemy tylko zamknięte składowiska.

E.M. Dalgas
Jeśli interesuje Cię wcześniejsza histora Hedeselskabet - przeczytaj ją tutaj