Landfill

Instalacja gazowa w Łubnej

Łubna

Zakład Utylizacji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu w Łubnej został założony w 2000 roku i początkowo jego moc zainstalowana wynosiła 2 x 836 kW energii elektrycznej 2 MW energii cieplnej.


W związku z powiększaniem się składowiska odpadów w Łubnej i pomyślną współpracą z MPO Sp. z o.o.  nasze przedsiębiorstwo dokonało w latach 2009/2011 rozbudowy zakładu pozyskiwania gazu poprzez budowę dwóch nowych układów kogeneracyjnych i zwiększając tym samym zainstalowaną moc produkcyjną zakładu do poziomu 3.5 MW energii elektrycznej i 3 MW energii cieplnej

W latach kolejnych wykonano także 150 nowych studni gazowych i połączono je z instalacją.

Produkowana przez nasz zakład energia elektryczna sprzedawana jest do sieci energetycznej PGE Obrót S.A. a ciepło Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii.