Landfill with well

Zielona energia z wysypisk śmieci

Gaz składowiskowy

Składowanie odpadów organicznych na wysypiskach śmieci jest powszechną metodą usuwania odpadów komunalnych i przemysłowych. Zdeponowany materiał organiczny podlega procesom rozkładu, które prowadzą do powstawania gazu wysypiskowego.

Gaz składowiskowy jako paliwo

Gaz składowiskowy jest mieszanką gazów. Jego podstawowy składnik stanowi metan w ilości 40-65%. Ponieważ metan jest też główna częścią gazu ziemnego tak więc i gaz składowiskowy może być stosowany jako paliwo zamiast gazu ziemnego w kotłach gazowych i silnikach.

Gaz składowiskowy vs. efekt cieplarniany

Ocenia się, że udział metanu w powstawaniu efektu cieplarnianego jest bardzo wysoki gdyż szacuje się iż wpływ ten jest około 20-krotnie wyższy niż oddziaływanie podobnej ilości dwutlenku węgla. Pozyskiwanie gazu ze składowisk odpadów i jego wykorzystywanie obniża emisję metanu do atmosfery dzięki czemu zmniejsza się efekt cieplarniany.

Wykorzystanie gazu składowiskowego - aspekty ochrony środowiska:

  • Pozyskiwanie gazu ze składowisk obniża emisję metanu do atmosfery dzięki czemu ogranicza się efekt cieplarniany.
  • Gaz składowiskowy może być używany do celów energetycznych co zmniejsza spalanie paliw kopalnych takich jak olej opałowy, węgiel kamienny czy gaz zastępując je paliwem neutralnym.
Instalacje odgazowujące, które eksploatujemy na terenach składowisk odpadów w Polsce są zaprojektowane przez duńską firmę Xergi, która ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie projektowania, realizowania i eksploatowania zakładów pozyskiwania gazu składowiskowego ze składowisk odpadów zarówno w Danii jak i za granicą. 
Delivering