Outdoor life

Aktualności

Streg
Historyczny transfer kredytów węglowych z Polski do Danii 04-12-2009
Streg

Wykorzystanie biogazu pozyskiwanego z trzech polskich składowisk odpadów komunalnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pozwoliło Polsce na przekazanie kredytów węglowych odpowiadających redukcji emisji dwutlenku węgla o 150.000 ton. Jednostki redukcji emisji zostały przekazane Duńskiej Agencji Energetycznej z siedzibą w Danii.

„Pierwszy transfer kredytów węglowych z Polski do Danii to doniosłe, wręcz historyczne wydarzenie. Jesteśmy dumni, że nasza firma jako pierwsza we współpracy między Polską i Danią przyczyniła się do redukcji emisji gazów cieplarnianych” - stwierdziła Lisbeth Erlands, dyrektor zarządzający Hedeselskabet, spółki zależnej Dalgasgroup.

Spółka Hedeselskabet zajmuje się pozyskiwaniem biogazu z polskich składowisk odpadów komunalnych od roku 1998. Instalacje biogazowe znajdują się na trzech wysypiskach: w Górze Kalwarii, Łęgajnach i w Sosnowcu. Gaz pobierany jest i transportowany przez sieć przewodów ssących ułożonych na terenie składowiska, a następnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna sprzedawana jest do sieci energetycznej, natomiast ciepło przekazywane jest do lokalnych przedsiębiorstw i sieci grzewczych.

Głównym składnikiem gazu wysypiskowego jest metan, który wyjątkowo silnie przyczynia się do ocieplenia klimatu. Pod względem intensywności efektu cieplarnianego, emisja jednej tony metanu jest równoważna emisji około 21 ton dwutlenku węgla. Metan wykorzystywany do napędu silników gazowych ulega spaleniu, co znacznie zmniejsza jego wpływ na zjawiska klimatyczne. Ponadto, prowadzony z dużą sprawnością proces spalania w instalacjach biogazowych pozwala zmniejszyć udział paliw kopalnych takich jak węgiel, olej opałowy i gaz ziemny wykorzystywanych przez polski sektor energetyczny.

„Sprzedaż kredytów węglowych pozwoliła nam na zwiększenie ilości pozyskiwanego gazu i dodatkową redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zwiększenie produkcji gazu i energii nie było by możliwe bez dodatkowych dochodów ze sprzedaży jednostek emisji” - stwierdził Ove Kloch, dyrektor zarządzający Dalgasgroup.

W okresie 2007-2012 spółka Hedeselskabet zamierza zmniejszyć emisję metanu o równoważnik 620.000 ton dwutlenku węgla. Wartość ta odpowiada rocznej emisji CO2 przez około 15.000 typowych duńskich gospodarstw domowych. Oczekuje się, że większość jednostek redukcji emisji zostanie przekazana do Danii w wyniku realizacji projektów „Wspólnych Wdrożeń” w sposób określony w protokole z Kyoto.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać od następujących osób:
Bent Simonsen, Prezes Zarządu Hedeselskabet Sp. z o.o.
tel.: +45 87 28 11 12, e-mail: bsi@dalgasgroup.com
Henrik Hjortholm, Dyrektor Hedeselskabet Sp. z o.o.
tel.: +48 22 33 93 615, e-mail: hrh@hedeselskabet.pl