Landfill

Instalacja gazowa w Łęgajnach

Łęgajny

Instalacja w Łegajnach jest pierwszą, która od początku jest własnością naszej spółki i jest przez nią eksploatowana. Zainstalowane wyposażenie może dostarczyć 802kW energii elektrycznej i 1 MW energii cieplnej. Energia elektryczna sprzedawana jest spółce ENERGA Obrót S.A.